Добавяне на служител

към вече регистрирана в Платформа Trans.eu фирма

Въведете номер ДДС на фирмата, в която работите, за да я идентифицирате

За да потвърдите самоличността си

Задължение за оповестяване GDPR - Администратор на лични данни >>